08.jpg

Науково-технічний центр «Біомаса»

Ми робимо майбутнє зеленим!

Міжнародний проект «uP_running» в рамках програми наукового та інноваційного співробітництва Європейського Союзу HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових та плодових насаджень.

В рамках проекту Науково-технічним центром "Біомаса" та Українським клубом аграрного бізнесу було проведено підсумковий семінар, метою якого було висвітлення інформації щодо кінцевих результатів проекту: презентація існуючих виробничих ланцюгів, бізнес моделей та найкращих кейсів, та обговорення вивчених уроків та отриманого досвіду з зацікавленими сторонами: фермерами-садоводами, сервісними компаніями та споживачами енергії.

28 лютого 2017 року відбувся Другий Національний Інформаційний день про проекту "Біоенергетика для Бізнесу". Метою заходу було представлення проекту «Біоенергетика для Бізнесу» (В4В). Представлення та обговорення поточних результатів виконання проекту в контексті розвитку теплової біоенергетики та ринку твердого біопалива в Україні.

Міжнародний проект «Біоенергетика для Бізнесу» сприяє (частковій) заміні викопного палива (наприклад, вугілля, нафти, газу), що використовується для опалення, доступними ресурсами біомаси (наприклад, побічними продуктами деревообробної промисловості, лісовою біомасою, гранулами, соломою та іншими сільськогосподарськими відходами) в Європейському Союзі та за його межами. Проект «Біоенергетика для Бізнесу» демонструє інвесторам і споживачам як використовувати біомасу енергоефективним і економічно-доцільним способом. Проект концентрується на наступних основних напрямках: (І) Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей, (ІІ) Створення сприятливого середовища, (ІІІ) Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва теплової енергії з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб виробника.

14-15 листопада 2016 року відбувся третій тренінг-семінар «Перспективи виробництва теплової енергії з біомаси у лісовому та сільському господарстві» по проекту «Біоенергетика для Бізнесу». Метою заходу було представлення та обговорення поточних результатів виконання проекту «Біоенергетика для Бізнесу» (В4В) в контексті розвитку теплової біоенергетики в Україні.

Міжнародний проект «Біоенергетика для Бізнесу» сприяє (частковій) заміні викопного палива (наприклад, вугілля, нафти, газу), що використовується для опалення, доступними ресурсами біомаси (наприклад, побічними продуктами деревообробної промисловості, лісовою біомасою, гранулами, соломою та іншими сільськогосподарськими відходами) в Європейському Союзі та за його межами. Проект «Біоенергетика для Бізнесу» демонструє інвесторам і споживачам як використовувати біомасу енергоефективним і економічно-доцільним способом. Проект концентрується на наступних основних напрямках: (І) Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей, (ІІ) Створення сприятливого середовища, (ІІІ) Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва теплової енергії з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб виробника.

06-07 вересня 2016 року відбувся другий тренінг-семінар «Біомаса у системі централізованого теплопостачання» про проекту «Біоенергетика для Бізнесу». Метою заходу було представлення та обговорення поточних результатів виконання проекту «Біоенергетика для Бізнесу» (В4В) в контексті розвитку теплової біоенергетики в Україні.

Міжнародний проект «Біоенергетика для Бізнесу» сприяє (частковій) заміні викопного палива (наприклад, вугілля, нафти, газу), що використовується для опалення, доступними ресурсами біомаси (наприклад, побічними продуктами деревообробної промисловості, лісовою біомасою, гранулами, соломою та іншими сільськогосподарськими відходами) в Європейському Союзі та за його межами. Проект «Біоенергетика для Бізнесу» демонструє інвесторам і споживачам як використовувати біомасу енергоефективним і економічно-доцільним способом. Проект концентрується на наступних основних напрямках: (І) Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей, (ІІ) Створення сприятливого середовища, (ІІІ) Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва теплової енергії з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб виробника.

21 вересня 2016 г. состоялся семинар «Сотрудничество в сфере биоэнергетики Украина - Нидерланды», в рамках Дванадцятої міжнародної конференції "Енергія з біомаси" відбувся семінар "Співробітництво в сфері біоенергетики Україна – Нідерланди". Метою семінару було використання біомаси в централізованому теплопостачанні. 

Україна зіткнулася з серйозними енергетичними проблемами, і біомаса може зробити істотний внесок у виробництво теплової енергії, електроенергії та біопалив. Україна, як і Нідерланди, перебуває у пошуку високоякісних і надійних альтернатив для досягнення більшої незалежності від традиційних джерел енергії. Нідерланди можуть бути ідеальним партнером України для співпраці у сфері підвищення рівня використання потенціалу виробництва надійної та високоякісної енергії з біомаси. У порівнянні з іншими країнами, Нідерланди скористались викликами для виявлення можливостей та комплексних рішень. Голландські рішення - ефективні, високотехнологічні, перевірені практикою та досвідом, та легкі у застосуванні. Голландські компанії мають великий досвід  дослідження та промислового впровадження різних біоенергетичних технологій: анаеробного зброджування, прямого спалювання, сумісного спалювання, отримання енергії з відходів, виробництва біопалива та розвитку біо-орієнтованої економіки загалом.

30  червня 2016 року у місті Вінниця відбувся третій семінар "Можливості використання деревної біомаси від обрізки плодових дерев і викорчовування старих насаджень в енергетичних цілях" в рамках проекту up_Running "Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень". Таким чином завершено серію запланованих в рамках проекту семінарів, основною метою яких було створення платформи для спілкування зацікавлених сторін та обговорення можливих шляхів реалізації демонстраційних проектів в Вінницькій області.

Міжнародний проект «up_Running», що виконується в рамках програми спільних міжнародних наукових досліджень HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових та плодових плантацій. Для досягнення такої мети проект поєднує дії, що націлені на зміну сприйняття сектору, на підвищення рівня технологічної обізнаності, на поширення інформації щодо реальних успішних прикладів та моделей, яких можна дотримуватися, та на просування та заохочення енергетичної утилізації відходів від обрізки та викорчовування плантацій.

Демонстраційним регіоном проекту в Україні обрано Вінницьку область. Тому, основною метою семінару було залучення представників компаній, які можуть бути зацікавленими у постачанні, переробці та споживанні деревної біомаси від обрізання та викорчовування насаджень. Всі зацікавлені учасники зможуть взяти участь у п’яти демонстраційних проектах, запланованих для реалізації у 2017 році.

10  червня 2016 року у Києві, в рамках виставки АГРО-2016 відбувся другий семінар "Можливості використання деревної біомаси від обрізки плодових дерев і викорчовування старих насаджень в енергетичних цілях" в рамках проекту up_Running "Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень". Семінар був націлений на представників компаній виробників/продавців енергетичного обладнання, та обладнання, що може використовуватись під час збору, попередньої обробки та транспортування відходів від обрізки плодових дерев та викорчовування старих насаджень.

Міжнародний проект «up_Running», що виконується в рамках програми спільних міжнародних наукових досліджень HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових та плодових плантацій. Для досягнення такої мети проект поєднує дії, що націлені на зміну сприйняття сектору, на підвищення рівня технологічної обізнаності, на поширення інформації щодо реальних успішних прикладів та моделей, яких можна дотримуватися, та на просування та заохочення енергетичної утилізації відходів від обрізки та викорчовування плантацій.

31 травня 2016 року у місті Вінниця відбувся перший семінар-нарада "Можливості використання деревної біомаси від обрізки плодових дерев і викорчовування старих насаджень в енергетичних цілях" в рамках проекту up_Running "Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень".

Метою заходу було:

  • Представлення проекту «Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень - uP_running» (HORIZON 2020).
  • Сприяння співпраці між організаціями, які представляють різні ланки в ланцюгу постачання біомаси від обрізання та видалення плантацій.
  • Створення спільної платформи для спілкування зацікавлених осіб.

Міжнародний проект «up_Running», що виконується в рамках програми спільних міжнародних наукових досліджень HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових та плодових плантацій. Для досягнення такої мети проект поєднує дії, що націлені на зміну сприйняття сектору, на підвищення рівня технологічної обізнаності, на поширення інформації щодо реальних успішних прикладів та моделей, яких можна дотримуватися, та на просування та заохочення енергетичної утилізації відходів від обрізки та викорчовування плантацій.

20-21 квітня 2016 року відбувся перший тренінг-семінар "Теплопостачання на основі біомаси для об’єктів бюджетної сфери" про проекту "Біоенергетика для Бізнесу". Метою заходу було представлення та обговорення поточних результатів виконання проекту «Біоенергетика для Бізнесу» (В4В) в контексті розвитку теплової біоенергетики в Україні.

Міжнародний проект «Біоенергетика для Бізнесу» сприяє (частковій) заміні викопного палива (наприклад, вугілля, нафти, газу), що використовується для опалення, доступними ресурсами біомаси (наприклад, побічними продуктами деревообробної промисловості, лісовою біомасою, гранулами, соломою та іншими сільськогосподарськими відходами) в Європейському Союзі та за його межами. Проект «Біоенергетика для Бізнесу» демонструє інвесторам і споживачам як використовувати біомасу енергоефективним і економічно-доцільним способом. Проект концентрується на наступних основних напрямках: (І) Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей, (ІІ) Створення сприятливого середовища, (ІІІ) Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва теплової енергії з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб виробника.

25 березня 2016 року відбувся перший Національний Інформаційний день про проекту "Біоенергетика для Бізнесу". Метою заходу було представлення проекту «Біоенергетика для Бізнесу» (В4В). Представлення та обговорення поточних результатів виконання проекту в контексті розвитку теплової біоенергетики в Україні.

Міжнародний проект «Біоенергетика для Бізнесу» сприяє (частковій) заміні викопного палива (наприклад, вугілля, нафти, газу), що використовується для опалення, доступними ресурсами біомаси (наприклад, побічними продуктами деревообробної промисловості, лісовою біомасою, гранулами, соломою та іншими сільськогосподарськими відходами) в Європейському Союзі та за його межами. Проект «Біоенергетика для Бізнесу» демонструє інвесторам і споживачам як використовувати біомасу енергоефективним і економічно-доцільним способом. Проект концентрується на наступних основних напрямках: (І) Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей, (ІІ) Створення сприятливого середовища, (ІІІ) Ретельна оцінка та
реалізація проектів з виробництва теплової енергії з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб виробника.

23 сентября 2015 г. в рамках Одинадцатой международной конференции «Энергия из биомассы» состоялся семинар  «Сотрудничество в сфере биоэнергетики Украина - Нидерланды».  Целью семинара было развитие экологически чистой, эффективной биоэнергетики в Украине, разработка совместных проектов.

Украина столкнулась с серьезными энергетическими проблемами, и биомасса как топливо может внести существенный вклад в производство тепловой и электрической энергии. Голландские компании имеют большой опыт по исследованию и внедрению различных биоэнергетических технологий: анаэробного сбраживания, прямого сжигания, совместного сжигания, получения энергии из отходов, производства биотоплива и развития био-ориентированной экономики. Семинар был посвящен изучению возможностей сотрудничества для разработки совместных проектов в области биоэнергетики.

Семинар «Использование аграрных отходов в биоэнергетике» был организован в Киеве 25-26 сентября 2014 г. Объединенным исследовательским центром (JRC) Европейской комиссии в сотрудничестве с Научно-техническим центром «Биомасса», Биоэнергетической ассоциацией Украины и Заданием 43 «Биоэнергетика» Международного энергетического агентства.

Семинар проводился в рамках программы JRC по Расширению и Интеграции с соседними странами. В рамках этой программы Объединенный исследовательский центр разрабатывает научно-техническое сотрудничество со странами, не входящими в ЕС (научно-исследовательские организаций, органы государственного управления, национальные лаборатории и ученые). Целью программы является содействие научно-техническому обмену.

24 сентября 2014 г. состоялся семинар «Сотрудничество в сфере биоэнергетики Украина - Нидерланды», в рамках Десятой международной конференции «Энергия из биомассы». Целью семинара было развитие экологически чистой, эффективной биоэнергетики в Украине, разработка совместных проектов.

Украина столкнулась с серьезными энергетическими проблемами, и биомасса как топливо может внести существенный вклад в производство тепловой и электрической энергии. Голландские компании имеют большой опыт по исследованию и внедрению различных биоэнергетических технологий: анаэробного сбраживания, прямого сжигания, совместного сжигания, получения энергии из отходов, производства биотоплива и развития био-ориентированной экономики. Семинар был посвящен изучению возможностей сотрудничества для разработки совместных проектов в области биоэнергетики.

18 июня 2013 г., Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) совместно с ООО «Саликс Энерджи» и ООО «НТЦ «Биомасса», при поддержке Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) (Германия) провели тренинг «Практические аспекты выращивания энергетических плантаций вербы и получения тепловой и электрической энергии из биомассы».

Целью тренинга являлось рассмотрение практических аспектов технологий выращивания энергетических плантаций, производства теплоты в котлах на биомассе, а также производства электроэнергии в ТЭЦ на биомассе. Тренинг стал первым, известным организаторам, обучающим мероприятием, выгодно отличающим его от многочисленных конференций и семинаров по этой тематике.

24 сентября 2013 г. состоялся голландско-украинский семинар «Бизнес-возможности био-ориентированной экономики»

Предмет и цель семинара:
Наличие большого потенциала биомассы в Украине и возможность ее комплексного использования (производство энергии, материалов, химических веществ и др.) являются основой для развития био-ориентированной экономики. Использование принципов био-ориентированной экономики позволяет получить больший доход с гектара земли (по сравнению со сценарием производства только энергии) и соблюсти критерии устойчивого развития. Голландские компании заинтересованы в сотрудничестве с организациями Украины для дальнейшей совместной работы в данной сфере.
На семинаре были представлены результаты нескольких исследовательских проектов, профинансированных NL Agency. Ожидается, что обсуждение этих результатов и бизнес-подходов, использованных в проектах, послужит основой для развития сотрудничества украинских и голландских компаний в секторе био-ориентированной экономики.

26 сентября 2013 Специальное агентство по возобновляемым ресурсам (FNR e.V., Германия) и Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) вместе с НТЦ "Биомасса" провели семинар на тему «Практические аспекты получения и использования биогаза в Украине. Немецко-украинский диалог по вопросам биогаза».

На семинаре был представлен окончательный обзор результатов проекта по сотрудничеству MOE-08-01: «Поддержка использования возобновляемых ресурсов в Украине и России с акцентом на биомассу для получения энергии», который финансируется Министерством продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителя Германии и реализуется FNR. Проект начался в 2009 г. и заканчивается в декабре 2013 г.

22 ноября 2012 г. в Киеве состоялась конференция «Биогаз — шанс для энергетической независимости Украины и ее европейской интеграции». Ознакомиться с программой события вы можете по следующей ссылке.

17 — 19 октября в Киеве состоялась IV международная выставка «GREENEXPO | Альтернативная энергетика 2012».

Биоэнергетическая ассоциация Украины, НТЦ "Биомасса" и компания Евроиндекс организовали и провели семинар «Практические аспекты получения энергии из биомассы». Ниже можно ознакомиться с программой семинара, а также с некоторыми презентациями докладчиков.

25-26 сентября 2012 г. в Киеве состоялась Восьмая международная конференция "Энергия из биомассы". В работе конференции приняли участие 180 специалистов из 12 стран мира. Ниже Вы можете ознакомиться с решениями нашей конференции.

Восьмая международная конференция «Энергия из биомассы» состоялась 25-26 сентября 2012 г. в Киеве. Дополнительными мероприятиями к основной программе конференции являлись Тренинг «Сертификация биомассы с соблюдением критериев устойчивости. Стандарт NTA 8080» и Бизнес-встреча украинских и голландских компаний.

Біоенергетична асоціація України

Проект BIOPLAT-EU

uref-17

 

Контакти

тел./факс: (+38 044) 456-94-62
тел./факс: (+38 044) 453-28-56

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адреса, карта та інші контакти.