06.jpg

Науково-технічний центр «Біомаса»

Ми робимо майбутнє зеленим!

"«Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні". Практичний посібник розрахований на представників державних та комунальних установ у сфері житлово-комунального господарства.

  Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Біомаса, види та основні характеристики
 • Перспективи та можливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Технологічні та організаційні особливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Законодавче регулювання діяльності з виробництва теплової енергії з біомаси в муніципальному секторі
 • Основні підходи до формування тарифів на теплову енергію
 • Економічні показники проектів енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Як підготувати й реалізувати успішний проект використання біомаси для виробництва теплової енергії
 • Приклади енергетичного використання біомаси для виробництва теплової енергії в муніципальному секторі
 •  

  «Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" Посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

   Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Значення біомаси для довкілля
 • Глобальні екологічні тенденції і роль біомаси
 • Внесок енергетичних стратегій та біомаси у зменшення викидів парникових газів у світі
 • Плани та перспективи використання біомаси в Україні
 • Вплив біоенергетики на зменшення викидів парникових газів
 • Вплив енергетичного використання біомаси для довкілля
 • Огляд існуючого екологічного законодавства України
 • Технічне забезпечення екологічних вимог енергетичного використання біомаси в Україні
 • Вартісна оцінка системи очистки продуктів згорання біомаси
 • Кращі приклади використання систем очистки продуктів згорання біомаси в комунальному секторі в Україні
 •  

  «Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" Посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

   Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Джерела походження та види біомаси
 • Сучасні тенденції використання біомаси для потреб енергетики
 • Потенціал та поточне використання біомаси в Украні
 • Заготівля сільськогосподарської біомаси та її переробка у тверді біопалива
 • Економічні аспекти заготівлі та переробки сільськогосподарської біомаси
 • Найкращі приклади заготівлі і переробки сільськогосподарської біомаси
 • Вирощування енергетичних культур для виробництва твердих біопалив
 • Економічні аспекти вирощування енергетичних культур
 • Найкращі приклади вирощування енергетичних культур
 •  

  ""Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок зростання)", здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів.

   

   

  "Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів. Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що пропонують чимало виробників та продавців, та базуються на вивченні й аналізі виробництва і споживання котлів у період за 2012 – 2015 рр. Дослідження охопило всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій. Напрям дослідження – відкритий ринок виробників, товарів та їхньої конкурентоспроможності.

   

  Посібник з виробництва теплової енергії з біомаси Практичний посібник "«Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії». Завдання посібника – дати відповіді на питання, що найчастіше виникають при плануванні та реалізації проектів енергетичного використання біомаси в галузі теплопостачання, висвітлити ряд технічних, економічних та організаційних моментів стосовно їх розробки та впровадження, підвищити загальний рівень обізнаності суспільства в питаннях енергетичного використання біомаси.

   

  Брошюра "Использование биомассы в котельных централизованного теплоснабжения" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит основные технические правила относительно выбора топлива, организации склада биомассы, выбора котла, системы подачи топлива, очистки дымовых газов и золоудаления, информацию о системе управления качеством и безопасности. Также приведены примеры успешных проектов по использованию биомассы в системах централизованного теплоснабжения.

   

   

   

  Брошюра "Поставка твердых биотоплив для котельных средней мощности" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит информацию о типичных логистических цепочках, критериях качества биотоплива, а также рекомендации для поставщиков и примеры успешных практик.

   

   

   

  Брошюра "Внутридомовые котлы на биомассе для потенциальных операторов/инвесторов" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит перечень основных технических правил для создания в доме биоэнергетической системы отопления; примеры логистических схем для поставки топлива; презентации успешных проектов с ключевыми характеристиками и фотографиями; ссылки и контакты для получения дополнительной информации.

   

   

   

  Руководство «Лучшие методы реализации проектов по энергетическому использованию биогаза на полигонах ТБО», подготовленное в рамках выполнения программы Глобальные Метановые Инициативы (GMI), содержит обширный обзор примеров разработки международных проектов, приводит технологические, экономические и политические соображения, которые, как правило, влияют на успех реализации проектов.

  Руководство не имеет аналогов на русском языке и представляет интерес для представителей государственных, региональных и местных органов власти, владельцев свалок и полигонов, поставщиков энергетических услуг, промышленных предприятий, а также сотрудников некоммерческих организаций. Эти и другие заинтересованные стороны получат несомненный позитивный стимул для разработки успешных проектов на полигонах и свалках ТБО.

  В тексте содержится большое количество активных ссылок на дополнительные ресурсы, полезных для поиска ответов на конкретные вопросы. Если же у читателя после прочтения останутся вопросы относительно реализации конкретного проекта, команда НТЦ "Биомасса" готова оказать практическую помощь. 

  В своем тринадцатом ежегодном барометре "Состояние возобновляемой энергетики в Европе", EurObserv'ER предоставляет полный обзор состояния возобновляемых источников энергии для всех стран Европейского Союза в конце 2012 года.

  Брошюра "Производство энергии из соломы. Положение, технологии и инновации в Дании" подготовлена в рамках проекта “Объединенная сеть От биомассы к получению энергии”, который софинансировался Региональным европейским фондом развития и Агенством Дании по науке, технологиям и инновациям.

  Брошюра была выполнена организацией Agro Business Park (менеджер проекта), факультетом естественных наук Датского университета (KU Life), Институтом сельского хозяйства и продовольственных инноваций (Agro Tech), факультетом сельскохозяйственных наук университета Aarhus (DJF), и национальной лабораторией по изучению рациональных способов получения энергии Датского технического университета (Risш DTU).

  Брошюра подготовлена ​​Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA)

  Данный  документ был подготовлен секретариатом IRENA на основе собственного обзора  с учётом замечаний  Suani Coelho (CENBIO), Margaret Mann (NREL) и Martin Zeymer (Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige).

  Объем брошюры - 60 страниц.

  Загрузить брошюру

  Международная финансовая корпорация (IFC) при содействии экспертов Научно-технического центра "Биомасса" Гелетухи Георгия, Матвеева Юрия и Кучерука Петра издала брошюру "Обращение с отходами агропромышленного комплекса. Возможности для Украины".

  Исследование потенциала выработки энергии и неэнергетического использования отходов сельского хозяйства в Украине выполнено с целью оценить потенциал использования отходов на сельскохозяйственных предприятиях Украины, а также стимулировать интерес владельцев таких предприятий к реализации проектов по повышению ресурсоэффективности, производству энергии и других продуктов из образующихся отходов.

  Брошюра подготовлена Научно-техническим центром «Биомасса», Украина и Биоэнергетической ассоциацией Украины (БАУ) в сотрудничестве с Центром экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций, Украина и Специальным агентством по возобновляемым ресурсам (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V./ FNR), Германия по инициативе Специального агенства по возобновляемым ресурсам в рамках выполнения проекта МОЕ 08-01 «Содействие использованию возобновляемых ресурсов в Украине с фокусом на использование биомассы для производства энергии» (Promoting the use of renewable resources in the Ukraine with a focus on biomass for energy).

  Цель написания данной брошюры состоит в:

  • описании и анализе состояния и стратегии развития биогазовых технологий в Германии и Украине с акцентом на существующее нормативно-правовое поле;
  • сравнении рамочных условий для развития БГУ в Германии и Украине;
  • анализе барьеров для развития биогазовых технологий в Украине;
  • оценке перспектив развития биогазовых технологий в Украине на период до 2030 г.;
  • разработке рекомендаций по улучшению рамочных условий для развития БГУ в Украине.

  Скачать полный текст брошюры.

  Проект uP_running

  Біоенергетична асоціація України

  15-та міжнародна конференція "Енергія з біомаси 2019"

  uref-17

   

  Контакти

  тел./факс: (+38 044) 456-94-62
  тел./факс: (+38 044) 453-28-56

  e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  Адреса, карта та інші контакти.