05.jpg

Науково-технічний центр «Біомаса»

Ми робимо майбутнє зеленим!

Аналітичне дослідження стосується діяльності в сфері лісового господарства України, метою якого є збір і отримання різносторонньої інформації з доступних джерел про стан лісового господарства. Проаналізовано такі статистичні показники, як площа та види рубок, заготівля деревини за видами рубок та сортиментом, лісовідтворення, споживання та експорт паливних дров, лісозахисні заходи, фінансові показники діяльності підприємств.
Наведена в дослідженні інформація отримана з достовірних офіційних джерел. Дані і твердження в цьому аналітичному дослідженні, є особистою позицією автора і можуть не співпадати з офіційними даними розпорядників інформації.

Ключові слова: лісове господарство, аналіз, статистика.

 

Лісогосподарська діяльність в Україні. Аналітичне дослідження. – Олійник Є.М. Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України», 2019

"«Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні". Практичний посібник розрахований на представників державних та комунальних установ у сфері житлово-комунального господарства.

  Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Біомаса, види та основні характеристики
 • Перспективи та можливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Технологічні та організаційні особливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Законодавче регулювання діяльності з виробництва теплової енергії з біомаси в муніципальному секторі
 • Основні підходи до формування тарифів на теплову енергію
 • Економічні показники проектів енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Як підготувати й реалізувати успішний проект використання біомаси для виробництва теплової енергії
 • Приклади енергетичного використання біомаси для виробництва теплової енергії в муніципальному секторі
 •  

  «Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" Посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

   Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Значення біомаси для довкілля
 • Глобальні екологічні тенденції і роль біомаси
 • Внесок енергетичних стратегій та біомаси у зменшення викидів парникових газів у світі
 • Плани та перспективи використання біомаси в Україні
 • Вплив біоенергетики на зменшення викидів парникових газів
 • Вплив енергетичного використання біомаси для довкілля
 • Огляд існуючого екологічного законодавства України
 • Технічне забезпечення екологічних вимог енергетичного використання біомаси в Україні
 • Вартісна оцінка системи очистки продуктів згорання біомаси
 • Кращі приклади використання систем очистки продуктів згорання біомаси в комунальному секторі в Україні
 •  

  «Практичний посібник з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" Посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

   Практичний посібник розкриває наступні питання:
 • Джерела походження та види біомаси
 • Сучасні тенденції використання біомаси для потреб енергетики
 • Потенціал та поточне використання біомаси в Украні
 • Заготівля сільськогосподарської біомаси та її переробка у тверді біопалива
 • Економічні аспекти заготівлі та переробки сільськогосподарської біомаси
 • Найкращі приклади заготівлі і переробки сільськогосподарської біомаси
 • Вирощування енергетичних культур для виробництва твердих біопалив
 • Економічні аспекти вирощування енергетичних культур
 • Найкращі приклади вирощування енергетичних культур
 •  

  ""Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок зростання)", здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів.

   

   

  "Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів. Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що пропонують чимало виробників та продавців, та базуються на вивченні й аналізі виробництва і споживання котлів у період за 2012 – 2015 рр. Дослідження охопило всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій. Напрям дослідження – відкритий ринок виробників, товарів та їхньої конкурентоспроможності.

   

  Посібник з виробництва теплової енергії з біомаси Практичний посібник "«Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» підготовлений ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії». Завдання посібника – дати відповіді на питання, що найчастіше виникають при плануванні та реалізації проектів енергетичного використання біомаси в галузі теплопостачання, висвітлити ряд технічних, економічних та організаційних моментів стосовно їх розробки та впровадження, підвищити загальний рівень обізнаності суспільства в питаннях енергетичного використання біомаси.

   

  Брошюра "Использование биомассы в котельных централизованного теплоснабжения" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит основные технические правила относительно выбора топлива, организации склада биомассы, выбора котла, системы подачи топлива, очистки дымовых газов и золоудаления, информацию о системе управления качеством и безопасности. Также приведены примеры успешных проектов по использованию биомассы в системах централизованного теплоснабжения.

   

   

   

  Брошюра "Поставка твердых биотоплив для котельных средней мощности" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит информацию о типичных логистических цепочках, критериях качества биотоплива, а также рекомендации для поставщиков и примеры успешных практик.

   

   

   

  Брошюра "Внутридомовые котлы на биомассе для потенциальных операторов/инвесторов" была подготовлена в рамках выполнения проекта Bioenergy for Business, и содержит перечень основных технических правил для создания в доме биоэнергетической системы отопления; примеры логистических схем для поставки топлива; презентации успешных проектов с ключевыми характеристиками и фотографиями; ссылки и контакты для получения дополнительной информации.

   

   

   

  Руководство «Лучшие методы реализации проектов по энергетическому использованию биогаза на полигонах ТБО», подготовленное в рамках выполнения программы Глобальные Метановые Инициативы (GMI), содержит обширный обзор примеров разработки международных проектов, приводит технологические, экономические и политические соображения, которые, как правило, влияют на успех реализации проектов.

  Руководство не имеет аналогов на русском языке и представляет интерес для представителей государственных, региональных и местных органов власти, владельцев свалок и полигонов, поставщиков энергетических услуг, промышленных предприятий, а также сотрудников некоммерческих организаций. Эти и другие заинтересованные стороны получат несомненный позитивный стимул для разработки успешных проектов на полигонах и свалках ТБО.

  В тексте содержится большое количество активных ссылок на дополнительные ресурсы, полезных для поиска ответов на конкретные вопросы. Если же у читателя после прочтения останутся вопросы относительно реализации конкретного проекта, команда НТЦ "Биомасса" готова оказать практическую помощь. 

  В своем тринадцатом ежегодном барометре "Состояние возобновляемой энергетики в Европе", EurObserv'ER предоставляет полный обзор состояния возобновляемых источников энергии для всех стран Европейского Союза в конце 2012 года.

  Брошюра "Производство энергии из соломы. Положение, технологии и инновации в Дании" подготовлена в рамках проекта “Объединенная сеть От биомассы к получению энергии”, который софинансировался Региональным европейским фондом развития и Агенством Дании по науке, технологиям и инновациям.

  Брошюра была выполнена организацией Agro Business Park (менеджер проекта), факультетом естественных наук Датского университета (KU Life), Институтом сельского хозяйства и продовольственных инноваций (Agro Tech), факультетом сельскохозяйственных наук университета Aarhus (DJF), и национальной лабораторией по изучению рациональных способов получения энергии Датского технического университета (Risш DTU).

  Брошюра подготовлена ​​Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA)

  Данный  документ был подготовлен секретариатом IRENA на основе собственного обзора  с учётом замечаний  Suani Coelho (CENBIO), Margaret Mann (NREL) и Martin Zeymer (Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige).

  Объем брошюры - 60 страниц.

  Загрузить брошюру

  Международная финансовая корпорация (IFC) при содействии экспертов Научно-технического центра "Биомасса" Гелетухи Георгия, Матвеева Юрия и Кучерука Петра издала брошюру "Обращение с отходами агропромышленного комплекса. Возможности для Украины".

  Исследование потенциала выработки энергии и неэнергетического использования отходов сельского хозяйства в Украине выполнено с целью оценить потенциал использования отходов на сельскохозяйственных предприятиях Украины, а также стимулировать интерес владельцев таких предприятий к реализации проектов по повышению ресурсоэффективности, производству энергии и других продуктов из образующихся отходов.

  Брошюра подготовлена Научно-техническим центром «Биомасса», Украина и Биоэнергетической ассоциацией Украины (БАУ) в сотрудничестве с Центром экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций, Украина и Специальным агентством по возобновляемым ресурсам (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V./ FNR), Германия по инициативе Специального агенства по возобновляемым ресурсам в рамках выполнения проекта МОЕ 08-01 «Содействие использованию возобновляемых ресурсов в Украине с фокусом на использование биомассы для производства энергии» (Promoting the use of renewable resources in the Ukraine with a focus on biomass for energy).

  Цель написания данной брошюры состоит в:

  • описании и анализе состояния и стратегии развития биогазовых технологий в Германии и Украине с акцентом на существующее нормативно-правовое поле;
  • сравнении рамочных условий для развития БГУ в Германии и Украине;
  • анализе барьеров для развития биогазовых технологий в Украине;
  • оценке перспектив развития биогазовых технологий в Украине на период до 2030 г.;
  • разработке рекомендаций по улучшению рамочных условий для развития БГУ в Украине.

  Скачать полный текст брошюры.

  Біоенергетична асоціація України

  Проект BIOPLAT-EU

  uref-17

   

  Контакти

  тел./факс: (+38 044) 456-94-62
  тел./факс: (+38 044) 453-28-56

  e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  Адреса, карта та інші контакти.